yonotown - Học tiếng Nhật chuẩn từ người Nhật

Tôi(yonotown) sống ở Nhật Bản. Tôi thực sự muốn giúp người Việt Nam học tiếng Nhật.

私はホーチミン市から来ました。- Tôi đến từ thành phố HCM.

Ho Chi Minh City

Tôi đến từ thành phố HCM.
私はホーチミン市から来ました。

Tôi tên là Bình.
私はBìnhと言います。

Tôi Hai mươi tám tuổi.
28歳です。

Gia đình tôi có sáu người
私の家族は6人います。

Tôi đã học tiếng nhật được 6 tháng. 6ヶ月間、日本語を勉強しています。

Năm sau, tôi muốn đi Nhật bản.
来年、日本に行きたいです。

Ở Nhật bản, tối muốn đi ngắm cảnh và làm việc.
日本では、観光と仕事がしたいです。


Follow yonotown!

Facebook

Xin vui lòng thích trang facebook của tôi!

YouTube

www.youtube.com

Nếu bạn thích clip này, xin vui lòng giúp đỡ bằng cách bấm Đăng Ký nhé.

Instagram

www.instagram.com

Hãy follow Instagram của tôi nhé!
Tôi sẽ post những gì đang xảy ra ở Nhật để các bạn có thể theo dõi.