yonotown - Học tiếng Nhật chuẩn từ người Nhật

Tôi(yonotown) sống ở Nhật Bản. Tôi thực sự muốn giúp người Việt Nam học tiếng Nhật.

文章(ぶんしょう):今日、私達はサッカーの練習をしました。Hôm nay chúng tôi đã đi luyện tập bóng đá.

11/7/2017 lưu trữ của bài viết facebook cũ

f:id:yonotownvn:20170828062725j:plain

サイゴン大教会(だいきょうかい)のしおりで、本(ほん)を読(よ)んでいます。;)
Tôi đang đọc sách bằng thẻ đánh đấu nhà thờ đức bà.

Từ

  • しおり = thẻ đánh đấu(trang sách)
  • サイゴン大教会(だいきょうかい)= Nhà Thờ Đức Bà
  • 本(ほん)= sách
  • 読(よ)む = đọc
  • 読(よ)んでいる = đang đọc

14/7/2017 lưu trữ của bài viết facebook cũ


Đây là cách sử dụng máy bán nước tự động của Nhật ở ga xe lửa. これが、日本の駅(えき)で自動販売機(じどうはんばいき)を使う方法です。

これが、日本(にほん)の駅(えき)で自動販売機(じどうはんばいき)を使(つか)う方法です。
Đây là cách sử dụng 自動販売機(máy bán nước tự động) của Nhật ở ga xe lửa. :)

32℃!暑すぎる!!
32℃!Nóng qua!!

HD画質で見てくださいね。
Hãy xem video clip ở bản HD nhé.

16/7/2017 lưu trữ của bài viết facebook cũ


Người mang áo số 4 là tôi đấy. Một cú chuyền bóng hay phải không nào? 4番(ばん)を着(き)ているのが私です。いいクロスでしょう?

今日(きょう)、私達(わたしたち)はサッカーの練習(れんしゅう)をしました。
Hôm nay chúng tôi đã đi luyện tập bóng đá.

4番(ばん)を着(き)ているのが私です。
Người mang áo số 4 là tôi đấy.

いいクロスでしょう?
Một cú chuyền bóng hay phải không nào? ;)

HD画質(がしつ)で見てくださいね。
Hãy xem video clip ở bản HD nhé.

【Từ】

  • 練習(れんしゅう)する = luyện tập