yonotown - Học tiếng Nhật chuẩn từ người Nhật

Tôi(yonotown) sống ở Nhật Bản. Tôi thực sự muốn giúp người Việt Nam học tiếng Nhật.

【YouTube Video】Bài kiểm tra nghe hiểu Tập 1 - 聴解(ちょうかい)テスト #1

17/7/2017 lưu trữ của bài viết facebook cũ


Test của yonotown Nghe hiểu Tập 1 - 聴解(ちょうかい)テスト #1

f:id:yonotownvn:20170913101128p:plain

f:id:yonotownvn:20170913101142j:plain

今日(きょう)は日本(にほん)の祝日(しゅくじつ)です。
Hôm nay là ngày lễ ở Nhật Bản. 🇯🇵

今日(きょう)は「海(うみ)の日(ひ)」です。
Hôm nay là "ngày của biển". 🌊 ⚓

日本(にほん)は海(うみ)に囲(かこ)まれています。
Nước Nhật được bao quanh bởi biển. 🗾

日本人(にほんじん)は、魚(さかな)など、海(うみ)からたくさんの資源(しげん)を開拓(かいたく)します。
Người Nhật khai thác rất nhiều tài nguyên từ biển như cá... 🐟🦑🦐🦀

だから、今日(きょう)、日本人(にほんじん)は海(うみ)に感謝(かんしゃ)します。
Cho nên, hôm nay người Nhật tạ ơn biển cả. 🙏

Từ

  • 今日(きょう)= Hôm nay
  • 祝日(しゅくじつ)= ngày lễ
  • 海(うみ)= biển
  • 海(うみ)に囲(かこ)まれている = được bao quanh bởi biển
  • 魚(さかな)= cá
  • たくさんの = rất nhiều
  • 資源(しげん)= tài nguyên
  • 開拓(かいたく)する = khai thác
  • だから = Cho nên
  • 感謝(かんしゃ)する = cảm ơn / tạ ơn

Follow yonotown!

Facebook

Xin vui lòng thích trang facebook của tôi!

YouTube

www.youtube.com

Nếu bạn thích clip này, xin vui lòng giúp đỡ bằng cách bấm Đăng Ký nhé.

Instagram

www.instagram.com

Hãy follow Instagram của tôi nhé!
Tôi sẽ post những gì đang xảy ra ở Nhật để các bạn có thể theo dõi.